Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014


“Το Λιβάδι του εφήμερου” / "The Meadow (Livadi) of the ephemeral"

LIVADI THESSALONIKI
Residence/workshop καλλιτεχνών, στο οποίο δημιουργήθηκαν νέα εικαστικά έργα in situ (στο χωράφι), το οποία παρέμειναν ως εγκατάσταση στο φυσικό τοπίο έως την πλήρη απορρόφησή τους από τη φύση.Τα έργα μου.
 
During  four-day (from Thursday 9 to Sunday12 of May 2013) artists created an artwork in situ (in the field), which remained as a landscape installation to be eventually fully absorbed by nature. My work


O πρώτος επισκέπτης του ιστού μου!!!
Σχεδόν ένα χρόνο μετά.... Φλεβάρης 2014
''Το νανούρισμα της γης''