Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014


''Ρουφώντας τους χυμούς της γης..."

                              

''Sucking the juices of the earth…''