Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015


''Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΟΝ ΤΗΕ WΑΥ ΗΟΜΕ"
Aτομική έκθεση, 2014  / Solo exhibition, 2014
Γλυπτική εγκατάσταση - Κόσμημα / Sculptural installation - Jewel