Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015


 
"Εύθραστη Ισορροπία" 
Χειροποίητο χαρτί, κομμένο με ιατρικό νυστέρι (200Χ40Χ33), 2012 
"Delicate balance"
Ηandmade paper, cut with medical lancet (200Χ40Χ33), 2012