Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Κόσμημα λαιμού / Neckpiece (Unique)
Συλλογή “Καρπώ, όπως η μια από τις τρεις Ώρες, θεότητες της Ελληνικής Μυθολογίας, που σύμφωνα με τον Όμηρο βοηθούσαν την θεά Χλωρίδα στο έργο της, 
στην βλάστηση της γης, ρυθμίζοντας τις Εποχές του Χρόνου. (2015)
 
Collection Karpo, as one of the three Horae in Greek mythology, which according to Homer help the goddess Flora, maintaining the rhythm of the cycle of vegetation of the earth, setting seasons. (2015)     

Κόσμημα λαιμού / Neckpiece (Unique)
Kαρφίτσα / Βrooche (Unique)
Βραχιόλι / Bracelet (Unique)
Δαχτυλίδι- Ring (Unique)
Σκουλαρίκια / Earrings (Unique) Δαχτυλίδι-Βραχιόλι / Ring-Bracelet (Unique)